Naszym głównym zadaniem w ogólnie pojętym rozumieniu usług celnych jest kompleksowe reprezentowanie klienta przed organami celnymi.