Transport morski prowadzony przez naszą spółkę zapewnia przemieszczenie towaru na duże odległości. Zakres oferty obejmuje ładunki skonteneryzowane FCL oraz LCL zarówno w eksporcie jak i imporcie, ładunki konwencjonalne na warunkach czarterowych i liniowych, obsługę magazynową, monitoring przesyłek oraz dostarczenie ładunków niebezpiecznych pod nadzorem ekspertów.